Regulamin

 1. Serwis internetowy Katalogfirm.Warszawa.pl zwany w dalszej części „Serwisem”, jest udostępniany przez Damiana Macura prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Webdesign-Experts.eu z siedzibą w 43-400 Cieszyn ul. Mennicza 1 zwanym dalej Właścicielem.
 2. Korzystając z usług Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 3. Dodanie wpisu reklamowego firmy do Serwisu odbywa się poprzez zgłoszenie przez zainteresowane firmy lub osoby, a następnie po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem dane ogłoszenie jest publikowane w Serwisie. Płatność można dokonać wysyłając przelew, korzystając z infrastruktury teleinformatycznej CashBill S.A z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, Tadeusza Rejtana 20, NIP 6292410801, REGON 241048572, KRS 0000323297. Reklamacje płatności, proszę kierować na adres reklamacje@cashbill.pl, podając Imię i Nazwisko, identyfikator transakcji oraz adres url, na którym promowana jest usługa lub skorzystanie z formularza dostępnego na http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html
 4. Użytkownik dodając wpis do Serwisu oświadcza tym samym, że podane w formularzu informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Katalogu oraz upublicznienie tych danych w tym że katalogu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997). Publikowane nie będą jedynie dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za dodawanie przedsiębiorstwa.
 5. W przypadku podania nieprawdziwych danych o przedsiębiorstwie lub informacji niezgodnych z rzeczywistością Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do żądania poprawy tych danych pod groźbą przedterminowego usunięcia wpisu.
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dot. swojego przedsiębiorstwa, a także do usunięcia tych danych z bazy Serwisu. W tym celu osoba odpowiedzialna za reprezentowanie firmy w Serwisie powinna zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) biuro@stronydlafirm.eu do Właściciela Serwisu, korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w formularzu rejestracji lub przesłać listownie potwierdzony własnoręcznym podpisem wniosek na adres Webdesign-Experts.eu Damian Macura, ul. Mennicza 1, 43-400 Cieszyn.
 7. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi w terminie 14 dni od daty opublikowania wpisu. W tym celu osoba odpowiedzialna za reprezentowanie firmy w Serwisie powinna zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) biuro@stronydlafirm.eu do Właściciela Serwisu, korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w formularzu rejestracji lub przesłać listownie potwierdzony własnoręcznym podpisem wniosek na adres Webdesign-Experts.eu Damian Macura, ul. Mennicza 1, 43-400 Cieszyn.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywana w formularzu słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, a także obrażania osób trzecich.
 9. Właściciel Serwisu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika usunięte z Serwisu.
 10. Właściciel Serwisu zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z dnia 18.07.2002 r), oświadcza, że osoba reprezentująca daną firmę, musi uprzednio wyrazić zgodę na przesyłanie do niej informacji handlowych aby je otrzymywać. Nie wyrażenie zgody nie wpływa na proces rejestracji.
 11. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, by dane dotyczące firm były bezpieczne oraz by Serwis był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu:
  • działania hakerów, złodziei i osób trzecich,
  • niepoprawnego działania lub awarii sieci Internet,
  • niepoprawnego zarządzania kontem przez Użytkownika,
  • siły wyższej i sytuacji losowych.
 12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego wyłączania Serwisu lub poszczególnych jego części celem dokonania niezbędnych modernizacji, napraw, aktualizacji i prac konserwacyjnych,
  • usuwania lub blokowania kont użytkowników w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu,
  • usuwania wpisów nie zgodnych z polskim prawem oraz dodanych przez osoby nieupoważnione do reprezentowania firmy,
  • przekazywania danych o kliencie firmie CashBill S.A. w celu przeprowadzenia procesu płatności.
 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2014 roku.